هدف:

مذاکره با زندگی هر روزه حرفه‌ای ما همراه شده و شانس موفقیت ما در پیشبرد عمده اهداف سازمانی برگزاری جلسات مذاکره مؤثر تلقی می‌شود. در این کارگاه تلاش می‌شود تا با شناسایی دقیق فرایند مذاکره، تکنیک‌ها و ابزارها و همچنین عیان‌سازی ترفندها و دام‌ها مخاطبان با شیوه مذاکره مؤثر آشنا شده و بتوانند در ادامه موفقیت‌های حرفه‌ای از آن بهره‌مند شوند.

سیلابس‌های کارگاه:

 • شناسایی مذاکره
 • اهمیت مذاکره
 • سبک‌های مذاکره
 • ویژگی‌های یک مذاکره‌کننده‌ی حرفه‌ای
 • فرآیند یک مذاکره‌ی مطلوب
 • نقش‌ها در مذاکره
 • موارد قابل توجه در حین مذاکره
 • ابزارها و روش‌های مذاکره
 • شناخت روش‌های ارتباطی مذاکره‌کننده
 • مدل‌های رفتاری در مذاکره
 • اشتباهات معمول مذاکره‌کنندگان
 • دام‌ها و ترفندها در مذاکره
 • روش‌های ترغیب و مجاب‌سازی در مذاکره

کارگاه به‌صورت تعاملی و با بهره‌گیری از ایفای نقش، فیلم‌ها و تمرین‌های مختلف، و با ارائه مثال‌های مرتبط با صنعت و مشاغل کلاس هدایت می‌شود.

مدت برگزاری: یک روز (8 ساعت)

تعداد نفرات شرکت کننده: هر گروه حداکثر ۲۰ نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: عمده نفرات درگیر در مذاکره بویژه نفرات فروش و بازاریابی و همچنین تامین و تدارکات