هدف:

با توجه به نیازهای اصلی سازمان در حوزه ارتقا و توسعه سرپرستان به عنوان نزدیک‌ترین لایه به خطوط عملیاتی و تاثیرگذاری زیاد این عزیزان در بهبود نگهداشت و شناسایی و توسعه قابلیت همکاران سعی شده تا در قالب کارگاهی تعاملی مفاهیم و ضرورت‌های سرپرستی موثر به گروه مخاطب در قالب سرفصل‌های زیر منتقل شود.

سیلابس‌های کارگاه:

 • مفاهیم و تعاریف سازمان، ساختار، مهارت‎های مورد نیاز و …
 • اصول اساسی سرپرستی
  • برنامه‌ریزی
  • سازماندهی
  • هدایت و انگیزه بخشی
  • کنترل و پایش
 • حل مساله و تصمیم‌گیری در سازمان
 • موانع اتخاذ تصمیم
 • روش‌های تصمیم موثر و باکیفیت
 • نقش تیم‌ها در اثربخشی سازمان
 • مدیریت تعارض در تیم
 • هدف‌گذاری
 • مدیریت زمان
 • قانون پارکینسون

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 25 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: سرپرستان سازمان