هدف:

در بیشتر موارد ارتباطات امروزی افراد در فضای حرفه‌ای شامل رفتارهایی است که موثر واقع نشده و موجب سوء تفاهم، دلخوری، احساسات مخرب و … می‌شود. به عبارتی در عمده موارد ما نگران از برخوردهای طرف مقابل نمی‌توانیم آنگونه که باید و شاید حرف مان را بزنیم و از دغدغه‌ها و موضوعات پیرامون کار حرف بزنیم و به همین دلیل یا از بیان آن صرف‌نظر می‌کنیم و یا اینکه به شکلی عنوان می‌کنیم که تاثیر مناسبی بر روی فرد ندارد. همین موضوع مانع اصلی برقراری ارتباط سازنده در تیم‌های کاری و سازمان‌های امروزی است.

با الهام از آموخته‌ها و تمارینی مبتنی بر ارتباط شفاف و راحت و درعین حال بدور از پرخاشگری و انفعال، کارگاهی طرحریزی شده است تا با ترکیبی از موضوعات ارتباطی و بازخوردهی شیوه‌های موثر تعامل در محیط‌های کاری را به مخاطبان آموزش دهد.

سیلابس‌های کارگاه:

 • چگونه در روابط خودمان باشیم
 • گریز از امر و نهی‌های مرسوم برای بیان موضوعات
 • تکنیک‌هایی برای تشویق به انتقاد سازنده
 • روش‌های بازخورد سازنده
 • موقعیت‌های دشوار و روش‌های مواجهه
  • دورویی دغل‌کارانه
  • همدلی ویرانگر
  • تهاجم گزنده
  • صراحت تمام عیار

کارگاه توأم با تمارین، بازی‌های عملی و همچنین استفاده از کلیپ‌های آموزشی برای تبیین مطالب می‌باشد.

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 20 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: عمده تیم لیدها، مدیران و رهبران سازمان