هدف:

به صورت کلی در سازمان‌های عصر جدید رهبران نقش بسیار کلیدی و اساسی برای پیشبرد اهداف و رسیدن به سرمنزل مقصود دارند و تمامی حرکات و گفتار آن‌ها می‌تواند به خلق یا از بین رفتن نتایج موثر بیانجامد. توسعه رهبران از اصلی‌ترین موضوعات در تمامی سازمان‌ها بوده و بدون داشتن مهارت‌های لازم و تلاش برای تقویت آن در بلندمدت نمی‌توان انتظار پیشرفت و تحقق اهداف را داشت و از این‌رو سال‌ها در حوزه مدل‌های رهبران سرآمد تحقیقات وسیعی انجام شده که یکی از بهترین آن‌ها به مدل چالش رهبری شناخته می‌شود و بناست تا در کارگاه پیش‌رو به موضوعات و مفاهیم آن بپردازیم.

سیلابس‌های کارگاه:

 • مفاهیم و الگوهای رهبری
 • رهبران چگونه شکل می‌گیرند؟
 • اصول و قاعده‌های اصلی مدل
  • الگوی مسیر دیگران شدن
  • ایجاد چشم‌انداز مشترک
  • به چالش کشیدن فرایند
  • توانمندسازی دیگران
  • انگیزه‌بخشی و الهام
 • ویژگی‌های رهبران ممتاز

کارگاه توأم با مثال‌های کاربردی برای تبیین بیشتر مطالب می‌باشد.

 

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 20 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: رهبران سازمان فارغ از سمت سازمانی که مسئولیت‌های مختلفی را برای همراهی و جلب نظر و مشارکت اعضای تیم عهده‌دار هستند.