هدف:

درک هر فرد از زمانی که در اختیار دارد تا حد زیادی به درک او از زندگی برمی‌گردد. اگر فردی بتواند ویژگی‌ها و شرایط کاری خود رابه طور کامل بشناسد و در زندگی چشم‌انداز روشنی را دنبال کند، تصورش از زمان منبعی‌است که در اختیار او قرار داده شده و می‌تواند برای نیل به اهداف و مقاصد خود از آن بهره ‌گیرد. زمان جزئی از هستی ماست، چیزی که ما به‌طور روزمره با آن زندگی می‌کنیم و همه تاریخ، خاطرات، اهداف و نیت‌های ما را در بر می‌گیرد، نه صرفا محدود به چیزی که عقربه‌های ساعت به ما نشان می‌دهند. در این کارگاه سعی می‌شود با معرفی ابعاد مذکور به شرکت‌کنندگان، آن‌ها را ضمن انجام فعالیت‌های فردی و گروهی در زمینه‌ی بهبود توانایی مدیریت زمان هدایت نمود.

سیلابس‌های کارگاه:

  • مقدمه‌ای بر مدیریت زمان و اهمیت آن، با توجه به محدودیت زمان
  • معرفی عوامل تعلل در انجام کار و عوامل از بین‌برنده‌ی زمان
  • چگونگی اولویت‌بندی کارها به عنوان ابزاری در استفاده‌ی بهینه از زمان
  • معرفی تفاوت‌های فردی موثر در مدیریت زمان
  • سبک‌های پذیرش کار در افراد مختلف
  • تفویض اختیار به عنوان ابزاری برای مدیریت زمان
  • اهمیت و تاثیر روابط سازمانی در مدیریت زمان
  • روشی برای برگزاری موثر جلسه‌های کاری
  • شیوه‌های تماس موثر تلفنی
  • تمرین‌ها و فعالیت‌هایی حول مدیریت زمان

 

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 25 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: تمامی کارکنان