هدف:

دوره “مدیر در نقش کوچ” به تیم رهبری سازمان کمک می‌کند تا درک و آگاهی دقیق‌تری از شرایط و وضعیت فردی کارکنان پیدا کنند. تشخیص نیاز افراد به کوچینگ، برگزاری جلسات و همراهی مؤثر افراد برای رسیدن به اهداف از دیگر مزایای این دوره می‌باشند. در نهایت، حضور افراد یک سازمان در جلسات کوچینگ با مدیران مجموعه، باعث ایجاد فضای اعتماد و صمیمت، و ارتقای عملکرد فردی و سازمانی آن‌ها می‌شود که به بهبود شرایط کاری و رسیدن به نتایج مورد نظر سازمان می‌انجامد.

 

سیلابس‌های کارگاه:

  • کوچینگ چیست؟
  • فلسفه کوچینگ
  • تفاوت کوچینگ با سایر حوزه‌ها
  • صلاحیت‌های موردنیاز کوچینگ
  • ابزارهای موردنیاز مدیران
  • چارچوب‌بندی مجدد باورها
  • سائق‌ها
  • ابزار GROW در کوچینگ
  • نقش کوچینگ در توسعه فرهنگ سازمانی سازنده
  • نقش خودشناسی مربی در کوچینگ

 

کارگاه توأم با تمرین‌های عملی برای تبیین بیشتر مطالب می‌باشد.

 

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 20 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: تمامی رهبران و مدیران سازمان