هدف:

بر اساس نظر (دانیل گلمن)، هوش هیجانی یا EQ شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود، همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است. به عبارت دیگر شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد، به طور موفقیت‌آمیزی مولفه‌های شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری هیجان‌ها را با یکدیگر تلفیق می کند. در کارگاه هوش هیجانی، سعی خواهد شد تا ضمن ارایه‌ی مطالب علمی درباره‌ی هیجانات و هوش هیجانی به عنوان مکانیزم کنترلی آن، با انجام فعالیت‌هایی افراد را در زمینه‌ی شناخت هرچه بهتر هوش هیجانی و روش‌های بهبود و ارتقای آن صحبت شود.

سیلابس‌های کارگاه:

  • تعریف هوش هیجانی و مؤلفه‌هایش
  • سنجش هوش هیجانی شرکت‌کنندگان
  • شناخت خود و دیگران
  • برقراری ارتباط و کنترل هیجانات در ارتباطات
  • مؤلفه‌های برقراری ارتباط و نقش زبان بدن
  • انتقاد سازنده به عنوان کارکردی مهم از ارتباطات
  • برنامه‌ای عملی برای ارتقای هوش هیجانی

 

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 25 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: تمامی سطوح کارکنان در هر رده‌ای