هدف:

استمرار حضور حرفه‌ای کسب و کارها منوط به رفتارهای‌ موثر و حرفه‌ای اعضای آن در قبال ذینفعان آن کسب و کارهاست و رعایت اصول و ارزش‌های آن سازمان در کنار قاعده‌های معمول حضور در محیط‌های کاری با توجه به طراحی‌های نوین محیط‌ها بیشتر از گذشته اهمیت یافته است. در همین راستا در این کارگاه سعی می‌شود تا مفاهیم و الزامات رفتار حرفه‌ای در درون سازمان‌ها با مثال‌ها و تمرین‌های ملموس برای مخاطبین ارایه شود.

سیلابس‌های کارگاه:

  • اهمیت و مفهوم رفتار حرفه‌ای
  • جایگاه پوشش حرفه‌ای
  • مدیریت شایعه در محیط‌کار
  • مراودات و ارتباطات حرفه‌ای در سازمان
  • مکاتبات حرفه‌ای
  • ایمیل و نقش آن در دنیای حرفه‌ای
  • شبکه‌های مجازی
  • مثبت‌اندیشی
  • نقدپذیری
  • شکست‌ها و موانع ذهنی و غلبه بر آن

این کارگاه کاملا به صورت تعاملی و با بهره‌مندی از مثال‌ها، ایفای نقش و … با توجه به زمان در اختیار برای درگیر شدن بیشتر مخاطبان انجام می‌شود.

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 25 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: کلیه کارکنان