هدف:

بدون شک یکی از اصلی‌ترین موضوعات در موفقیت افراد و سازمان‌ها نحوه برقراری ارتباط مؤثر و تعامل سازنده است. در این کارگاه سعی می‌شود تا با شیوه‌هایی بسیار جذاب و تعاملی، به افراد روش‌های اثرگذاری در ارتباط آموخته شود.

سیلابس‌های کارگاه:

  • ارتباط مؤثر در محیط‌های کاری و اهمیت آن
  • روش‌ها و ابزارهای مختلف برقراری ارتباط
  • بیان مؤثر و راهکارهای تقویت آن
  • نوشتار و اعجاز تاثیر آن
  • شنود مؤثر و شیوه‌های بهبود آن
  • بازخور سازنده چیست و چگونه انجام می‌شود
  • چرا می‌پرسیم و فواید آن چیست؟
  • زبان حرکات بدن و اهمیت آن در برقراری ارتباط

کارگاه به‌صورت تعاملی و با بهره‌گیری از بازی‌ها، فیلم‌ها و تمرین‌های مختلف انجام می‌شود.

مدت برگزاری: 8 ساعت 

تعداد نفرات شرکت کننده: هر گروه حداکثر 25 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: تمامی کارکنان در لایه‌های مختلف