هدف:

با توجه به فشارهای متعدد بودن در مراکز تماس و هدایت همکاران به منظور مقابله با استرس‌های مخرب کاری این کارگاه کمک می‌کند تا با زمینه‌های شکل‌گیری و روش‌های مقابله با استرس آشنا شویم و اینکه چگونه از استرس به عنوان عامل مثبت و سازنده در محيط كار بهره ببریم و با شناسايي عوامل ايجاد كننده و چگونگي كنترل آن، عملکرد بهتری داشته باشیم و به خود و دیگران آسیب نزنیم.

سیلابس‌های کارگاه:

  • تعاریف و مفاهیم استرس
  • چگونگی شکل‌گیری استرس
  • آزمون میزان استرس
  • علل و منابع استرس
  • علائم و نشانه‌های استرس
  • رویارویی با استرس
  • قدم‌های مقابله با استرس
  • سبک زندگی و تاثیر آن بر استرس
  • توصیه‌های مهم برای مدیریت استرس

مدت برگزاری: یک روز (۸ ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 25 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: کلیه کارکنان