هدف:

سوال‌های مربوط به «چیستی»، «چگونگی» و «چرایی» همواره بخش مهمی از دغدغه‌های افراد و سازمان‌ها را به خود اختصاص داده است. همه تیم‌ها پاسخ این سوال که «چه کاری انجام می‌دهیم؟» را به سادگی می‌دانند. همچنین پاسخ این پرسش که «چگونه این کار را انجام می‌دهیم؟» به معنای رویکردها، استراتژی‌ها و شایستگی‌هایی که برای انجام اثربخش‌ این کار در اختیار قرار دارد، چندان دور از دسترس‌ نیست. اما در مواجهه با این پرسش اساسی که «چرا این کار را انجام می‌دهیم؟» احتمالا تامل بیشتری موردنیاز است. یافتن پاسخ «چرایی» برای هر تیم و سازمانی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انسجام و روحیه تیمی، همدلی و ایجاد وحدت رویه گردد. 

در این کارگاه نیم‌روزه، پس از آشنایی با مفهوم «چرایی» و اهمیت آن، افراد در قالب فعالیت‌های گروهی مختلف در مسیر یافتن چرایی تیمی و سازمانی قدم خواهند گذاشت. 

سیلابس‌های کارگاه:

  • چرا «چرایی»؟
  • مفهوم «دایره طلایی»
  • ارتباط بین ساختار مغز و دایره طلایی
  • فعالیت گروهی اول: تجربه شخصی
  • فعالیت گروهی دوم: نقش ما
  • فعالیت گروهی سوم: تاثیر ما
  • تهیه پیش‌نویس بیانیه چرایی
  • «چرایی»مان را زندگی کنیم!
  • «چگونگی» و «چیستی» تیم ما

 

مدت برگزاری: نیم روز (4 ساعت)

نفرات حاضر در کارگاه: حداکثر 20 نفر (قابل تغییر با توجه به شرایط)

مناسب برای کدام لایه‌های سازمانی: کارکنان سازمان فارغ از رده و جایگاه سازمانی